Jak dbać o bezpieczeństwo informacji

IT asset management

Ponieważ przetwarzamy coraz więcej informacji, a jednocześnie decydujemy się na stosowanie coraz bardziej zaawansowanych technologii, musimy liczyć się z tym, że systematycznie rośnie ryzyko utraty informacji. Niestety, ciągle powszechne jest zjawisko ignorowania wymagań bezpieczeństwa na etapie projektowania systemów informatycznych, bywa zaś i tak, że choć oprogramowanie jest poddawane testom, wcale nie jest sprawdzane w dostateczny sposób na okoliczność bezpieczeństwa danych i ich ochrony przy próbie ewentualnej kradzieży. (https://www.exo5.pl/it-asset-management)

Jednocześnie mamy do czynienia z coraz to nowszymi i bardziej oryginalnymi zagrożeniami, wśród których wymienia się choćby możliwość podszycia się pod innego użytkownika. Oczywiście, bez względu na to, z jakim rodzajem organizacji mamy do czynienia, możemy wskazać na kilka, a czasem nawet na kilkanaście przepisów prawnych, które mówią o tym, jakie wymagania muszą zostać spełnione w związku z bezpieczeństwem informacji.

Kluczowe znaczenie ma w tym kontekście:

Ustawa o ochronie danych osobowych

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

Ustawa o dostępie do informacji publicznej,

Ustawa o ochronie informacji niejawnych

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Ustawy o bezpieczeństwie

Wszystkie te przepisy mówią również o obowiązkach i karach, które grożą organizacjom, które nie przestrzegają przepisów. Warto też wspomnieć o tym, że w Polsce mamy do czynienia z ponad dwustoma aktami prawnymi odnoszącymi się do ochrony informacji. Wiele grup musi liczyć się między innymi z wymaganiami odnoszącymi się do tak zwanej „tajemnicy zawodowej” charakteryzującej się tym, że nakazuje, aby określone informacje, na przykład dostępne dla adwokatów, lekarzy lub pracowników banków, miały odpowiednią ochronę.

Organizacje, które dążą do tego, aby zabezpieczyć swoje informacje w odpowiedni sposób, powinny zdecydować się na zastosowanie tak zwanego podejścia systemowego. Te przewiduje, że nastąpi kompleksowe zarządzanie aktywami informacyjnymi, a także ryzykiem, które wiąże się z bezpieczeństwem informacji oraz infrastrukturą.

O serwisie

Korzystając z naszych porad, dowiesz się czym jest szyfrowanie danych oraz poznasz tajniki szyfrowania. Doradzamy, jak skutecznie chronić firmowe dane oraz co zrobić w przypadku utraty ważnych informacji.

Zadbaj o swoją prywatność.

PARTNERZY PORTALU 

 

Kontakt

kontakt@webproductions.pl

Galeria